Thông tin chi tiết:
Lê Văn Toàn
Hiệu trưởng Lê Văn Toàn
Ngày tháng năm sinh 23/06/2017
Giới tính
Học hàm, học vị
Trình độ Giáo viên Văn
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0914097000
Email nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều